Oppimistehtävä #3c

Valitsimme aiheeksi ohjaus/neuvontakanavan. Se on tarkoitettu raskaana oleville ja synnyttäjille. Kanavan tarkoituksena on antaa ohjeita ja neuvoja ko. kohderyhmälle yleisellä tasolla. Näillä foorumeilla ei oteta kantaa kenenkään yksityisiin vaivoihin/oireisiin.

Kanaviksi valikoitui Facebook ja Instagram. Ajattelimme, että Fb on ehkä yleisin somekanava ja nuoremmat käyttävät enemmän Instagramia. Näilla kanavilla saadaan tavoitettua mahdollisimman laaja käyttäjäkunta. Näillä kanavilla tieto säilyy pitkään sosiaalisen media syötteessä. Sieltä voi hakea tietoa myöhemminkin ja ei tarvitse itse välttämättä kysyä mitään. Kyseisiin kanaviin on helppo liittää esim. videoita ja kuvia selventääkseen asioita.

Facebookissa aika monesti keskustellaan asioista. Siellä helposti saa vertaistukea muilta käyttäjiltä. Sivuston ylläpitäjä pitää asiat hyvällä tasolla sekä huolehtii, että asioista puhutaan todenmukaisesti. Keskustelijoiden on hyvä tietää, että kanava on julkinen. Se tarkoittaa, että muut käyttäjät näkevät profiilisi ja mahdollisesti tunnistavat käyttäjän. Tämäkin seikka kannustaa toiomimaan somessa asiallisesti.

Nämä kanavat ovat fiktiivisiä ja sieltä ei voi kysellä oikeista neuvoja. Ajatuksena tällaiset kanavat ovat hienoja tiedon lähteitä. On paljon ensisynnyttäjiä, joita askarruttaa monet asiat. He eivät välttämättä huomaa kysellä neuvolakäynnillä kaikkia asioita, kun siellä tulee jo niin paljon muutakin infoa. Synnyttäjillekin tulee monesti kysymyksiä eteen joita ei voi/hoksaa kysellä neuvolassa. Tällaisilta kanavilta ne on helppo kysellä tai lukea edellisten kommenteista.

Tällaiset kanavat on asiakaspalvelua synnytysosastolta parhaimmillaan. Asiantuntijat vastaavat kysymyksiin ja vastaukset eivät ole mitään "mututuntumaa" vaan faktoja. Se luo turvallisuudentunnetta synnyttäjille/raskaana oleville osastoa kohtaan. Kynnys madaltuu ja synnytysosastolle on helppo ja turvallinen mennä. Samalla osasto voi kehittää toimintaa palautteen kautta. Samoin neuvolat ym. yhteistyötahot voivat käydä katselemassa mistä foorumeilla puhutaan ja kehittää toimintaa kysymysten pohjalta.

Kyseiset foorumit voivat rahoittaa toimintaa esim. antamalla mainostilaa alantoimijoille. Samalla käyttäjät hyötyvät ns. täsmämainonnasta. Jokainen voittaa!

Tässäpä linkit kyseisiin foorumeihin sekä video youtubeen:

https://www.instagram.com/katilolinjoilla/

https://www.facebook.com/katilolinjoilla/

https://www.youtube.com/watch?v=2gEVbWsvbgo